PTA活動

実行委員会;実行委員会は次の役員会と各委員会の代表で構成されます。

役員会  ;会 長(1名)副会長(2名)書 記(2名)会 計(2名)会計監査(2名

各委員会代表;4つの常任委員会の以下の代表者

   学年委員会(各学年1名ずつ 計3名)
   保健成人委員会(委員長1名 副委員長1名 計2名)
   広報委員会(委員長1名 副委員長1名 計2名)
   校外委員会(委員長1名 副委員長2名 計3名)

各常任委員会;メンバーは、 各クラスから1名づつ選出(校外委員を除く)

各委員会の活動内容

  

委員会 活動内容
 学年委員会 1.高校見学会 
2.ふれあい祭 (リサイクル用品の回収/標準服リサイクル)
保健成人委員会

1.光の庭の植裁

2.ふれあい祭

3.PTA参加イベントの企画・運営

4.学校保健委員会への参加

広報委員会 1.仲尾台中学校PTA広報誌発行 年3回
2.ふれあい祭
校外委員会 1.ジュニアリーダー手伝い(地域行事)
2.ふれあい祭(寄贈品の回収、販売等)
 
    

 光の庭植栽写真

 PTA主催(保護者とともにつくる学校環境事業)光の庭を中心とした校内花壇の花植え活動